Miesięczne archiwum: Sierpień 2012

Wszystkie państwa Unii są członkami Rady Europy

Istotnym elementem ochrony praw człowieka w systemie rady europy jest integracja zachodnioeuropejska. Opiera się ona na wspólnych wszystkim państwom członkowskim zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód oraz państwa prawa. Należy podkreślić, iż w ramach UE nie stworzono … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano | Dodaj komentarz

Europejskie podejście do regionalnej (horyzontalnej) ochrony praw człowieka

W Europie problemem ochrony praw człowieka zajmuje się powołana Rada Europy. W 1961 państwa członkowskie Rady Europy wprowadziły Europejską Kartę Socjalną ( ale ochrona praw ustanowionych przez Kartę dotyczy jedynie obywateli państw – stron Karty oraz cudzoziemców będących obywatelami krajów, … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Dodaj komentarz

HORYZONATALNA OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA

„Ochrona praw człowieka jest to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym i zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Dodaj komentarz

Sytuacja imigrantów

Hiszpanie coraz bardziej niechętnie odnoszą się do osób przybywających w nadziei za lepszym życiem. Wyraźnie natomiast narasta różnica między imigrantami z Ameryki Łacińskiej i Afryki a bogatymi Europejczykami spoza Hiszpanii, którzy się w niej osiedlają. W sześciu z siedemnastu autonomicznych … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano , , , | Dodaj komentarz