Miesięczne archiwum: Wrzesień 2012

Prawa człowieka w krajach islamu

Specyfika cywilizacji islamu jest tak odrębna, że zachodnie, libe­ralne koncepcje i kategorie praw człowieka zupełnie do tego świata nie przystają. W świecie arabskim i tę sferę życia społecznego regulu­je wszechobecny Koran. Zaczyna się to już od statusu jednostki, pod­porządkowanej bogu … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano , | 2 Komentarze

Prawa człowieka w Afryce

W ramach Organizacji Jedności Afrykańskiej również powstał re­gionalny system ochrony praw człowieka. Stało się to dzięki przyję­ciu przez OJA w 1981 r. afrykańskiej Karty praw człowieka i naro­dów, która weszła w życie w 1986 r.; znaczna większość państw Afry­ki ratyfikowała … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano , | Dodaj komentarz

Pozaeuropejskie podejścia do regionalnej (horyzontalnej) ochrony praw człowieka

Poza Europą regionalne podejścia do ochrony praw człowieka roz­winęły się w sposób dalece nierównomierny: w Ameryce powstał sys­tem będący kopią rozwiązań Rady Europy, w Afryce mamy do czy­nienia z rozwiniętą konstrukcją formalną, w Azji czy na Bliskim Wschodzie podejmowane są … Czytaj dalej

Opublikowano pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych | Otagowano , | Dodaj komentarz