Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

Organizacja i funkcjonowanie instytucji gwarancyjnych

Regulacje przewidziane Dyrektywą. Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie “odpowiednich środków” w celu zapewnienia wypłacenia niezaspokojonych należności pracowniczych przez instytucje gwarancyjne. Wymienione sformułowanie przerzuca ustalenie szczegółów funkcjonowania systemu gwarancji na poszczególne państwa. Należy dodać, że w większości państw Unii, w chwili … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz