Archiwa kategorii: prace magisterskie

Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Orzeczeń dotyczących złego traktowania dzieci  rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nie jest tak dużo jak by się mogło wydawać. Zajmę się kilkoma moim zdaniem najciekawszymi. Europejski Trybunał Praw Człowieka kilkakrotnie przy rozpatrywaniu różnych spraw wypowiadał się, co … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Wnioski [z pracy magisterskiej]

Punktem wyjścia nad jakimkolwiek aspektem organizacji i funkcjonowania administracji publicznej jest zwykle określenie skutków jej działania powstających na zewnątrz aparatu administracyjnego. Tym działaniem może być decyzja w sprawie indywidualnej, akt normatywny, umowa cywilnoprawna lub jakiekolwiek inne działanie skierowane na zewnątrz … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w ochronie praw dziecka

W Polsce istnieje wiele instytucji zajmujących się prawami dziecka, najczęściej działają one na konkretnym obszarze czy w konkretnej społeczności. Ustanowienie Rzecznika Praw Dziecka oznaczało powstanie instytucji, która była by ponad środowiskami i społecznościami. Uprawnienia Rzecznika, które można zaliczyć do uprawnień … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Treścią dozwolonego użytku prywatnego

Treścią dozwolonego użytku prywatnego jest korzystanie z utworu. Ustawa niezbyt wyraźnie zakreśla granicę tego korzystania. W pewnym stopniu można posiłkować się przepisem art. 140 k.c., który konkretyzuje pojęcie korzystania z praw, odnosząc się do granic określonych w ustawach, zasad współżycia … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Przestępstwo znęcania się nad dzieckiem (art. 207 § 1 k.k.)

W polskim prawie karnym podstawowym przepisem chroniącym dziecko przed złym traktowaniem jest art. 207 k.k., który brzmi: „§ 1 Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Prawa dziecka w nauczaniu Kościoła Katolickiego

podrozdział pracy magisterskiej Dziecko, jako osoba bezbronna ze względu na swój wiek jest podmiotem mającym szczególne miejsce tak w nauczaniu Ojca Świętego jak też Kościoła Katolickiego. Już w Starym Testamencie mamy do czynienia z pewnymi sytuacjami wskazującymi na to, że … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Nowoczesne formy ochrony roszczeń pracowniczych – rozwój w Europie Zachodniej

praca magisterska z prawa pracy Niedoskonałość opisanego powyżej systemu ochrony ujawniła się szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego lat sześćdziesiątych. Wtedy też powstawały pierwsze projekty zmian istniejących rozwiązań prawnych. Szczególne znaczenie przywiązywano do zapewnienia pracownikom natychmiastowej wypłaty należnych im świadczeń, niezależnie … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Wybrane zagadnienia dotyczące ewolucji instytucji ochrony dóbr osobistych na ziemiach polskich

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 Polska niejako „odziedziczyła” po zaborcach ich systemy prawne. Toteż podstawowym problemem suwerennego państwa stała się unifikacja prawa – w tym także cywilnego. Kodeks cywilny austriacki dawał dobre podstawy do zapewnienia szerokiej ochrony dóbr osobistych. … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz